Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Rekonstrukcja 4 tunelowa ACL prawego kolana

Alloplastyka PFC stawu kolanowego prawego

Artykuły

Zastosowanie zagęszczonej masy bogato-leukocutarno płytkowej w przeszczepach hodowanych in vitro autologicznych keratynocytów

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2011

Autor: Klama-Baryła A., Kraut M., Łabuś W., Maj M., Kawecki M., Nowak M., Glik J., Cichowski A., Szydło A., Lesiak M., Anioł J., Sieroń A.L.

Slowa kluczowe: keratynocyty, rany oparzeniowe, termosterowalne biopolimery

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 385 KB

Kwas foliowy czy metafolina w świetle Evidence Based Medicine

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Autor: AGNIESZKA DROSDZOL-COP, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA

Slowa kluczowe: kwas foliowy, metylotetrahydrofolian, reduktaza metylenotetrahydrofolianowa, wady cewy nerwowej

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 121 KB

Multi-Resistant Acinetobacter Baumannii related Septicemia Treatment in Burn Patients using Ampicillin-Sulbactam

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Autor: JUSTYNA GLIK (1), MAREK KAWECKI (1), MARIUSZ NOWAK (1), EWA TOMANEK (2), ANNEKE ANDRIESSEN (3)
(1) Ward for Burn Care of the Centre for Burn Treatment in Siemianowice Śląskie
Chief Physician: Marek Kawecki, MD, PhD. Director: Mariusz Nowak, MD
(2) NZOZ Laboratorium Mikrobiologiczne w Sieminowicach,
kierownik: Ewa Tomanek
(3) Andriessen Consultants and TVU – CRICP, London, UK

Slowa kluczowe: Bacteremia, Burns, Acinetobacter baumannii, Ampicillin-Sulbactam, Bacteremia, Burns, Acinetobacter baumannii, Ampicillin-Sulbactam

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 1216 KB

Intaraosseus route of infusions in adult patients. An alternative for a difficult intravenous access

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2007

Autor: PRZEMYSŁAW GUŁA, SYLWERIUSZ KOSIŃSKI, STANISŁAW KRZEPTOWSKI-SABAŁA EMT-P Tatra Mountain Rescue Service (TOPR)
KRZYSZTOF NOWAK EMT-P, MAREK MAŚLANKA RN-Helicopter Emergency Medical Service in Krakow

Slowa kluczowe: Intraosseus acces (IO), Intravenous access (IV), Bone Injection Gun (B.I.G), Emergency Medical Services (EMS), Intraosseus acces (IO), Intravenous access (IV), Bone Injection Gun (B.I.G), Emergency Medical Services (EMS)

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 110 KB

Leczenie chirurgiczne procesów zapalnych kręgosłupa

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012 SPINE

Autor: Mariusz Kaliciński, Krzysztof Łokas, Daniel Zarzycki, Maciej Tęsiorowski

Slowa kluczowe: kręgosłup, zapalenie kręgosłupa, spondylodeza, implant kręgosłupowy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 435 KB

Rola radioterapii pooperacyjnej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 1/2009

Autor: Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz
Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, radioterapia pooperacyjna, non-microcellular lung cancer, postoperative radiotherapy

IC™ Value: 3.53Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB

Niewydolność oddechowa – powikłanie z przyczyn odroczenia stabilizacji złamań kości w przebiegu urazu wielonarządowego (opis przypadku)

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Autor: DANUTA GIEREK, JANUSZ FUCHS, DARIUSZ GAJNIAK, TOMASZ CYZOWSKI
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne
Kierownik: dr n. med. Danuta Gierek

Slowa kluczowe: niewydolność oddechowa, uraz wielonarządowy, zator tłuszczowy, respiratory insufficiency, multiple organ injury, adipose embolism

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 114 KB