Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

FRAXODI i FRAXIPARNE-GlaxoSmithKline proces technologiczny

Artroskopia stawu ramiennego

Artykuły

Nadciśnienie w ciąży – patofizjologia i postępowanie

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2008

Autor: AGNIESZKA NALEWCZYŃSKA, AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK, BEATA OSUCH
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów

Slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, ciąża, stan przedrzucawkowy, hypertension, pregnancy, preeclampsia

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 140 KB

Powikłania popromienne po operacyjnym napromienianiu glejaków złośliwych mózgu

Onkologia - medical project 2/2007

Autor: BEATA WINKLER(1), ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB(2), DAGMARA NYCZ-BODEŃSKA(1), MARIA MAZURKIEWICZ(1,3)
(1) II Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Ordynator: Prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz
(2) Katedra Radiologii I Zakład Radiologii
Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Drop
(3) Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: glejaki złośliwe mózgu, radioterapia pooperacyjna, zmiany popromienne., malignant brain glioblastoma, post-operative radiotherapy, radiation lesions. radiation lesions

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Autonomiczny układ nerwowy w ginekologii onkologicznej

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2009

Autor: KAMIL ZALEWSKI, JAKUB RZEPKA, MARIUSZ BIDZIŃSKI
Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

Slowa kluczowe: autonomiczny układ nerwowy, splot podbrzuszny dolny, chirurgia onkologiczna, anatomia topograficzna, autonomic nervous system, interior hypogastric plexus, oncologic surgery, topographic anatomy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 188 KB

Postępowanie w porodzie przedwczesnym z przewidywaną bardzo małą masą urodzeniową płodu

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2011

Autor: MAGDALENA RUTKOWSKA, MARZANNA RESKO-ZACHARA, LONGIIN MARIANOWSKI, KATARZYNA SZAMOTULSKA

Slowa kluczowe: noworodek z bardzo małą masą ciała, transport in utero, steroidy prenatalne, resuscytacja, hipotensja, krwawienia około-dokomorowe

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 155 KB

Epidemiologia osteoporozy w województwie śląskim

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2007

Autor: B.Łącka-Gaździk, Z.Klosa, J.Wawrzyczek

Slowa kluczowe: osteoporoza, epidemiologia, województwo śląskie, osteoporosia, epidemiology, Silesia

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 1082 KB

Wertebroplastyka jako metoda leczenia złamań osteoporotycznych kręgosłupa

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

Autor: DANIEL ZARZYCKI, TOMASZ POTACZEK, MACIEJ TĘSIOROWSKI, KRZYSZTOF ŁOKAS
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medium UJ, Zakopane
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: wertebroplastyka, złamania kompresyjne, osteoporoza, vertebroplasty, compressive fractures, osteoporosis

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 188 KB

Powikłania paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 1/2009

Autor: Tomasz Walasek (1), Marian Reinfuss (1), Jerzy Jakubowicz (2), Paweł Blecharz (3), Piotr Skotnicki (4), Marta Rogowska (1)
(1) Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss
(2) Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med. Jerzy Jakubowicz
(3) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
(4) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, paliatywna radioterapia, powikłania, non-small cell lung cancer, palliative radiotherapy, toxicity

IC™ Value: 3.53Streszczenie / Pełny tekst | 123 KB

Endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego a zaburzenia biomechaniki stawu. Opis przypadku

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Autor: WALDEMAR WOŹNIAK(1), JACEK MARKUSZEWSKI(1), DOMINIK ŁAWNICZAK(2), MAŁGORZATA WIERUSZ-KOZŁOWSKA(1)
(1)Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
(2) Pracownia Biomechaniki Ruchu przy Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Slowa kluczowe: Endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego, badanie pedobarograficzne, analiza chodu, Mobility, Joint replacement

IC™ Value: 5.63