Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Korekcja skoliozy idiopatycznej lędźwiowej metodą C-D

Endoprotezoplastyka bezcementowa stawu biodrowego

Artykuły

Rozpoznanie i leczenie śródściennej ciąży ekotopowej – opis trzech przypadków

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2008

Autor: EWA SURYNT, BEATA OSUCH, BEATA ŚPIEWANKIEWICZ, JERZY STELMACHÓW
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów

Slowa kluczowe: śródścienna ciąża ektopowa, methotrexat (MTX), laparoskopia, interstitial ectopic pregnancy, methotrexat (MTX), laparoscopy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 355 KB

Fizjoterapia oddechowa pacjentów z oparzeniami inhalacyjnymi

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Autor: J. KIMLA, J. GLIK, A. NOWAK-WRÓŻYNA, M. JAROSŁAWIECKA, M. NOWAK, M. KAWECKI
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
Dyrektor: lek. med. Mariusz Nowak
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka

Slowa kluczowe: oparzenie inhalacyjne, inhalacje, kinezyterapia oddechowa., inhalation injury in burn, inhalations, respiratory kinesitherapy

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 525 KB

Substytuty skóry – wykorzystanie inżynierii tkankowej w leczeniu oparzeń. Część 1.

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2008

Autor: AGNIESZKA KLAMA-BARYŁA (1), JUSTYNA GLIK (1), MAREK KAWECKI (1), MARIUSZ NOWAK (1), ALEKSANDER L. SIEROŃ (2)
(1) Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
Dyrektor: lek. med. Mariusz Nowak.
(2) Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń.

Slowa kluczowe: substytuty skóry, inżynieria tkankowa, skin substitutes, tissue engineering

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 230 KB

Indywidualizacja leczenia w zaawansowanym raku płuca – jak daleko można się posunąć? Opis przypadku

Onkologia - medical project 2/2007

Autor: BEATA SMOLSKA-CISZEWSKA, ELŻBIETA NOWICKA, KATARZYNA BEHRENDT, ALEKSANDER ZAJUSZ
II Klinika Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Kierownik: dr. n. med. Aleksander Zajusz

Slowa kluczowe: indywidualizacja leczenia, rak płuca, długoletnie przeżycie, individual treatment, lung cancer, long-term survival

IC™ Value: 5.11

Aktualne poglądy na rozwój raka endometrium przedstawione na XXVI Kongresie Międzynarodowej Akademii Patologii w Montrealu

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2007

Autor: ZBIGNIEW S. ANTOSZ
Ośrodek: Zakład Patomorfologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach
Kierownik Zakładu: lek. med. Zbigniew S. Antosz

Slowa kluczowe: rak endometrium, Międzynarodowa Akademia Patologii, XXVI Kongres, endometrial cancer, International Academy of Pathology, Montreal XXVI Congress

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 119 KB

Ocena rehabilitacji po oparzeniu termicznym okolic stawu kolanowego

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012

Autor: Malwina Mikuś, Stefan Pechciński, Marek Kawecki, Anna Famuła, Tadeusz Szymon Gaździk

Slowa kluczowe: oparzenia kolan, rehabilitacja oparzeń

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 395 KB

Indeksy prognostyczne dla chorych na czerniaka z przerzutami do mózgu.

Onkologia - medical project 1/2014

Autor: Jerzy Jakubowicz, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Paweł Blecharz, Anna Patla, Jadwiga Sadzikowska

Slowa kluczowe: czerniak, przerzuty do mózgu, indeksy prognostyczne, melanoma, brain metastases, prognostic scores

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 142 KB

Struktura śródbłonków naczyń krwionośnych i immunohistochemiczne wyznaczniki angiogenezy w kosmkach łożyska ludzkiego

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2008

Autor: ELŻBIETA DUDEK (1), ZYGMUNT MACKIEWICZ (2), JANUSZ KUBICKI (3),(4), WOJCIECH GUZIKOWSKI (5)
(1) Zakład Biologii Komórki, Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski
Kierownik: prof. zw. dr hab. Adam Latała
(2) Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Wileński, Litwa Kierownik: prof. Algirdas Venalis
(3) Katedra i Zakład Położnictwa, Państwowa Wyższa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu
Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Kubicki, prof. Politechniki Opolskiej
(4) Instytut Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska
Kierownik: dr hab. n. med. Jan Szczegielniak
(5) Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków w Opolu
Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski

Slowa kluczowe: łożysko, CD34, czynnik von Willebranda (vWF), angiogeneza, endotelialna syntaza tlenku azotu (eNOS), placenta, CD34, von Willebrand factor (vWF), angiogenesis, endothelial nitric oxide synthase (eNOS)

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB