Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Zespolenie złamania kości udowej gwoździem śródszpikowym

FRAXODI i FRAXIPARNE-GlaxoSmithKline

Artykuły

Rekomendacje grupy ekspertów Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dla lekarzy w zakresie postępowania z ofiarami przestępstw przeciwko wolności seksualnej i przemocy w rodzinie

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2015

Autor: Violetta Skrzypulec-Plinta, Agnieszka Drosdzol-Cop, Ewa M. Guzik-Makaruk, Urszula Drozdowska, Dorota Huzarska, Anna B. Kluz-Kowal, Jagna Rumińska, Michał Ciupa, Waldemar Cop

Slowa kluczowe:

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 217 KB

Propozycja algorytmu postępowania diagnostycznego i leczniczego po wystąpieniu złamania osteoporotycznego

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Autor: MAREK KALETA
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. med Tadeusz Szymon Gaździk

Slowa kluczowe: osteoporoza, złamanie osteoporotyczne, ryzyko złamania, algorytm, densytometria, osteoporosis, osteoporotic fracture, fracture risk, algorithm, densitometry

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 451 KB

Endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego a zaburzenia biomechaniki stawu. Opis przypadku

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Autor: WALDEMAR WOŹNIAK(1), JACEK MARKUSZEWSKI(1), DOMINIK ŁAWNICZAK(2), MAŁGORZATA WIERUSZ-KOZŁOWSKA(1)
(1)Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
(2) Pracownia Biomechaniki Ruchu przy Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Slowa kluczowe: Endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego, badanie pedobarograficzne, analiza chodu, Mobility, Joint replacement

IC™ Value: 5.63

Histerektomia wspomagana laparoskopowo (LAVH) z limfadenektomią w przypadku raka endometrium

Onkologia - medical project 1/2007

Autor: JANUSZ BARTNICKI
Clinic of Obstetrics and Gynaecology, Medical Center Bitterfeld/Wolfen, Germany
Katedra Położnictwa i Ginekologii Wydziału Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Slowa kluczowe: histeroktomia, LAVH, rak endometrium, hysterectomy, lymphdenectomy, endometrial cancer

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 82 KB

Ocena wpływu ciąży na aktywność seksualną kobiet

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2013

Autor: HUBERT HURAS, PIOTR OSSOWSKI, ANNA WÓJTOWICZ, ALFRED REROŃ, ROBERT JACH

Slowa kluczowe: ciąża, seks, seksualność, kobieta, pregnancy, sex, sexuality, woman

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 386 KB

Traumatologia: tylko dla Judymów?

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Autor: LESZEK BRONGEL, JACEK LORKOWSKI
Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedry Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Department of Emergency Medicine and Multiple Injuries, 2-nd Chair of General Surgery Jagiellonian University College of Medicine in Cracow
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Danuta Karcz
Kierownik Kliniki: dr hab. med. Leszek Brongel

Slowa kluczowe: chirurgia urazowa, leczenie złamań, centra urazowe, ofiary wypadków, trauma surgery, fractures treatment, trauma centers, trauma victims

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

Wyniki operacyjnego leczenia przerzutów nowotworów do części szyjnej kręgosłupa

Onkologia - medical project 2/2008

Autor: TOMASZ MAZURKIEWICZ, PAWEŁ POLAK, JACEK GĄGAŁA
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Slowa kluczowe: kręgosłup, leczenie operacyjne, spine, surgical treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 117 KB

Obrzęk limfatyczny – przegląd literatury.

Onkologia - medical project 4/2010

Autor: Paweł Macek, Andrzej Stanisławek, Stanisław Góźdź

Slowa kluczowe: obrzęk limfatyczny, diagnostyka, metody terapeutyczne, lymphoedema, diagnosis, therapeutic methods

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 168 KB