Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Korekcja skoliozy idiopatycznej lędźwiowej metodą C-D

Stabilizacja miedzywyrostkowa L4/L5 (DIAM)

Artykuły

Pierwotne chłoniaki jądra – opis przypadku

Onkologia - medical project 2/2010

Autor: Adrianna Makarewicz (1), Marta Biedka (2,3), Roman Makarewicz (3), Ewa Ziółkowska (2) 1. Oddział Chemioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy 2. Oddział Radioterapii 1 Centrum Onkologii w Bydgoszczy 3. Katedra i Klinika Onkologii i Brachyterapii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy

Slowa kluczowe: chłoniak, jądro, chemioterapia, testicular, lymphoma, chemotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 223 KB

Analiza procesu udzielanych świadczeń medycznych w zakresie opieki perinatalnej i położniczej w grupie pacjentek zgłaszających się do poradni w Bolesławcu

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2010

Autor: ROBERT ZIÓŁKOWSKI (1), DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ (2), JAN OLESZCZUK (2) (1) Specjalistyczna Przychodnia Ginekologiczno-Położnicza ,,OMEGA” w Bolesławcu (2) Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk

Slowa kluczowe: poród, ciąża, opieka w ciąży, badanie położnicze, cięcie cesarskie, labor, pregnancy, care in pregnancy, obstetrical examination, cesarean section

IC™ Value: 5.45

Wykorzystanie zaawansowanych metod modelowania statystycznego w prognozowaniu dystrofii płodu

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2007

Autor: DARIUSZ DANILUK , ANDRZEJ KISIEL , AGATA SMOLEŃ , ARTUR CZEKIERDOWSKI

Slowa kluczowe: dystrofia płodu, biometria ultrasonograficzna, modelowanie statystyczne, fetus dystrophy, ultrasonographic biometry, statistical modelling

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 217 KB

Efficiency estimation of intrapleural and thoracic paravertebral block in combination with general anesthesia at thoracoscopic interventions

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2013

Autor: Sabirov D.M., Krasnenkova M.B., Sharipova V.Kh., Matjanov U.O.

Slowa kluczowe: anesthesia, thoracoscopic interventions, analgetics

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 182 KB