Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Zespolenie złamania kości udowej gwoździem śródszpikowym

Artroskopia stawu ramiennego

Artykuły

Skuteczność paliatywnej teleradioterapii w stosunku do objawów związanych z miejscowym rozrostem niedrobnokomórkowego raka płuca. Analiza 1350 chorych

Onkologia - medical project 2/2009

Autor: Tomasz Walasek1, Marian Reinfuss1, Jerzy Jakubowicz2, Piotr Skotnicki3, Paweł Blecharz4, Marcin Hetnał1, Elżbieta Pluta1, Andrzej Kukiełka1, Piotr Brandys1
1 Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med.Marian Reinfuss
2 Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med.Jerzy Jakubowicz
3 Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
4 Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, objawy, paliatywna teleradioterapia., NSCLC, symptoms, palliative teleradiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 116 KB

Postępowanie po nieudanej osteotomii podkolanowej

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Autor: JACEK KOWALCZEWSKI, DARIUSZ MARCZAK
SP Szpital Kliniczny CMKP im. prof. A. Grucy Klinika Ortopedii
Kierownik Kliniki: prof. Kazimierz Rąpała

Slowa kluczowe: osteotomia podkolanowa, endoprotezoplastyka stawu kolanowego, failed tibial osteotomy, total knee arthroplasty

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 176 KB

The effect of delay time to internal fixation of the femoral neck fractures on development of femoral head avascular necrosis

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2016

Autor: Nasser Sarrafan, Seyed Abdolhossein Mehdi Nasab, Mohammad Ali Ghasemi, Rohollah Nazari

Slowa kluczowe: Femoral Neck Fractures, Trauma to Surgery, Delay time, Avascular Necrosis

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 135 KB

Poród po cięciu cesarskim w latach 1992-2005 w oparciu o materiał Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2008

Autor: SŁAWOMIR SUCHOCKI(1), PAWEŁ KOŁOMYJEC(1), MARTA DYRDOL-MIKRUT(2)
(1) Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno- Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Kierownik: dr hab. n. med. Sławomir Suchocki, prof. nadzw.
(2) Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – student

Slowa kluczowe: poród po cięciu cesarskim, cięcie cesarskie, poród, delivery after cesarean section, c-section, delivery, vaginal birth after cesarean (VBAC)

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB

Próba optymalizacji postępowania w oparzeniach dróg oddechowych na podstawie 10 letnich doświadczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2008

Autor: WRÓBLEWSKI PIOTR(1), KAWECKI MAREK(1), GLIK JUSTYNA(1), NOWAK MARIUSZ(10, KOZIELSKI JERZY(1,2) (1) Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
(2) Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy Wydz. Lekarskiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Slowa kluczowe: oparzenia, drogi oddechowe, anestezjologia, burns, respiratory tract, anaesthesiology

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB

Wpływ podporu dwu- i jedno-nożnego na transpozycję tułowia u osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2010

Autor: KRZYSZTOF DUDZIŃSKI (1), IWONA KOWALSKA (2), SŁAWOMIR SKRZYŃSKI (3)
(1) Katedra Rehabilitacji AWF Warszawa
Kierownik Katedry: dr hab. n. med. prof. AWF Janusz Domaniecki
(2) Centrum Medyczne „Zdrowie Plus” Kielce
Kierownik działu rehabilitacji: mgr Jarosław Stanek
(3) Klinika Neurochirurgii WIM CSK MON w Warszawie
Kierownik Kliniki: – dr hab. n. med. Andrzej Koziarski

Slowa kluczowe: transpozycja tułowia, dyskopatia, pozycja stojąca, lateral shift, low back pain, upright

IC™ Value: 5.63

Możliwe zastosowanie radioterapii u pacjentek z rakiem jajnika

Onkologia - medical project 3/2013

Autor: Marta Biedka, Elżbieta Żmuda

Slowa kluczowe: rak, jajnik, radioterapia

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 270 KB

Znaczenie kolonografii TK w diagnostyce nowotworów kątnicy i okrężnicy

Onkologia - medical project 1/2008

Autor: PIOTR ZDUNEK(1), EWA KLUCZEWSKA(2), RYSZARD PACHO(3), DOROTA IMIELSKA-ZDUNEK(4),PIOTR WANDZEL(5)
(1) Zakład Diagnostyki Obrazowej. Beskidzkie Centrum Onkologii ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
(2) Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze
(3) II Zakład Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
(4) Oddział Radioterapii. Beskidzkie Centrum Onkologii ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała
(5) Zakład Patomorfologii. Beskidzkie Centrum Onkologii ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała

Slowa kluczowe: kolonografia TK, nowotwór, okrężnica, kątnica, CT colonography, neoplasm, colon, caecum

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 348 KB