Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Rekonstrukcja 4 tunelowa ACL prawego kolana

Zespolenie złamania kości udowej gwoździem śródszpikowym

Artykuły

Wyniki operacyjnego leczenia przerzutów nowotworów do części szyjnej kręgosłupa

Onkologia - medical project 2/2008

Autor: TOMASZ MAZURKIEWICZ, PAWEŁ POLAK, JACEK GĄGAŁA
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Slowa kluczowe: kręgosłup, leczenie operacyjne, spine, surgical treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 117 KB

Rola układu immunologicznego w rozwoju nowotworów złośliwych – stary problem, nowe spojrzenie

Onkologia - medical project 1/2012

Autor: Paweł Rybojad, Andrzej Jabłonka, Krzysztof Paprota, Jacek Tabarkiewicz

Slowa kluczowe: system immunologiczny, nowotwór złośliwy, immunomodulacja

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 259 KB

Radiochirurgia stereotaktyczna śródczaszkowych malformacji tętniczo-żylnych

Onkologia - medical project 2/2013

Autor: Anna Mucha-Małecka, Bogdan Gliński, Monika Wójtowicz, Krzysztof Małecki

Slowa kluczowe: radiochirurgia stereotaktyczna, malformacje tętniczo-żylne, stereotactic radiosurgery, arteriovenous malformations

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 157 KB

The incidence of hypermobility syndrome in girls aged 16-18

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2013

Autor: Berwecki Arkadiusz, Ridan Tomasz, Berwecka Małgorzata, Spannbauer Anna, Zdybel Katarzyna

Slowa kluczowe: hipermobilność stawów, skala Beighton, skala Bulbeny

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 324 KB

Współistnienie torbielakogruczolakoraka śluzowego wyrostka robaczkowego z śluzakiem rzekomym otrzewnej. Opis przypadku

Onkologia - medical project 1/2012

Autor: Wiesława Bednarek, Małgorzata Sobstyl, Marcin Bobiński, Dorota Teresińska

Slowa kluczowe: śluzak rzekomy otrzewnej, torbielakogruczolakorak, wyrostek robaczkowy, HIPEC

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 240 KB

Nowa klasyfikacja FIGO oraz przegląd aktualnych metod wykrywania raka jajnika

Onkologia - medical project 2/2015

Autor: Aleksandra Ohler, Maciej Pawłowski, Mirosław Dudziak, Jacek Jan Sznurkowski

Slowa kluczowe: Rak jajnika; FIGO 2014; ROMA; RMI, USG; diagnostyka, Ovarian cancer; FIGO 2014; ROMA; RMI, USG; diagnostics

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 174 KB

Miejsce kwasu kynureninowego w procesach rozrodu

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2010

Autor: PAWEŁ MILART Pracownia Technik Diagnostycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie p.o. Kierownika: dr hab. med. Paweł Milart

Slowa kluczowe: kwas kynureninowy, prokreacja, kynurenic acid, procreation

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 333 KB

Analiza czynników prognostycznych u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca napromienianych paliatywnie

Onkologia - medical project 1/2009

Autor: Tomasz Walasek (1), Marian Reinfuss(1), Jerzy Jakubowicz (2), Piotr Skotnicki(3), Paweł Blecharz (4), Piotr Brandys (1)
(1) Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss
(2) Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med. Jerzy Jakubowicz
(3) Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
(4) Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, paliatywna radioterapia, czynniki prognostyczne, non small cell lung cancer, palliative radiotherapy, prognostic factors

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 108 KB