Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Zespolenie złamania kości udowej gwoździem śródszpikowym

Zespolenie wieloodłamowego złamania kości udowej gwoździem śródszpikowym

Artykuły

Znaczenie kliniczne wykrycia wady serca pod postacią Zespołu Fallota w badaniach prenatalnych

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2011

Autor: ANNA TOPORSKA, AGATA WŁOCH, STANISŁAW WŁOCH, JACEK MAGNUCKI, AGNIESZKA KOBIOŁKA, KRZYSZTOF SODOWSKI, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA

Slowa kluczowe: zespół Fallota, diagnostyka prenatalna, echokardiografia płodowa

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 200 KB

Czynniki wpływające na powstawanie bliźniąt – część IV – laktacja

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2015

Autor: WITOLD MALINOWSKI, DOROTA ĆWIEK

Slowa kluczowe: ciąża bliźniacza; laktacja; twin pregnancy; lactation

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 133 KB

Ocena przydatności badań obrazowych w diagnostyce zapaleń kości u dzieci – doświadczenia własne

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Autor: EWA KLUCZEWSKA(1), ELŻBIETA KULETA-BOSAK(2), JOANNA MACHNIK-BRONCEL(2), DOROTA SOJKA(3), WOJCIECH ROGALA(3), WOJCIECH MADZIARA(4)
(1) Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki SP Szpital Kliniczny nr 1 Zabrze ŚUM Katowice
(2) Zakład Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej ŚUM Katowice, SP Szpital Kliniczny nr 6
(3) Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Katowice
(4) Klinika Chirurgii Dziecięcej SP Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM Katowice

Slowa kluczowe: zapalenie kości, dzieci, badania obrazowe, RTG, TK, MR, ostitis, children, imaging techniques, X-ray, CT, MRI

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 231 KB

Zabieg cięcia cesarskiego na wyłączne życzenie rodzącej

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2007

Autor: Joanna Haberko / Katedra Prawa Cywilnego Handlowegi i Ubezpieczeniowego , Poznań/

Slowa kluczowe: -, -

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 114 KB

Ocena obrazów histopatologicznych endometrium u pacjentek z zespołem androgennym z uwzględnieniem wzorca miesiączkowania

Onkologia - medical project 4/2009

Autor: Ewa Rudnicka, Stanisław Radowicki
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki

Slowa kluczowe: hiperandrogenizm, zaburzenia miesiączkowania, androgeny, biopsja endometrium., hyperandrogenism, disturbances in the menstruation, androgens endometrial biopsy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 124 KB

Leczenie wysokich złamań kręgosłupa szyjnego za pomocą aparatu halo

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2011 SPINE

Autor: Jarosław C. Poleszczuk, Paweł Kolasa, Heliodor A. Kasprzak

Slowa kluczowe: halo, złamanie, dźwigacz, obrotnik, stabilizacja zewnętrzna

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 441 KB

Krytyczne wartości TNF-alfa oraz IL-1-beta w ocenie ryzyka przedwczesnego pęknięcia błon płodowych.

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Autor: HUBERT HURAS, REROŃ ALFRED, KRZYSZTOF RYTLEWSKI, ANNA WÓJTOWICZ, KATARZYNA KUŚMIERSKA, ROBERT JACH, MAREK SAJEWICZ

Slowa kluczowe: TNF-alfa, Interleukina-1-beta, przedwczesne pęknięcie pęcherza owodniowego

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB