Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Zespolenie złamania kości udowej gwoździem śródszpikowym

Zespolenie złamania kości piszczelowej gwoździem śródszpikowym

Artykuły

Analiza porównawcza algorytmów AAA (Analytical Anisotropic Algorithm) oraz PBC (Pencil Beam Convolution) w teleradioterapii

Onkologia - medical project 3/2013

Autor: Izabela Wiatrowska, Janusz Winiecki, Karolina Majewska, Barbara Drzewiecka, Roman Makarewicz, Paweł Kukuczka, Agnieszka Orzechowska, Sebastian Maleszka

Slowa kluczowe: radioterapia, algorytm, system planowania leczenia, skala Hounsfielda, gęstość ośrodka, rozkład dawki

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 200 KB

Przebieg porodu i kontaktu „skóra do skóry” (STS) matki z dzieckiem a objawy depresji poporodowej

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2011

Autor: JOANNA LESSING-PERNAK

Slowa kluczowe: poród, depresja poporodowa, osobowość

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 163 KB

Psychospołeczne czynniki ryzyka mogą stanowić przeszkodę w skutecznym operacyjnym leczeniu kręgosłupa

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Autor: MARTA KOŁŁĄTAJ, JAN DOBROGOWSKI
Zakład Badania i Leczenia Bólu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medium

Slowa kluczowe: model biopsychospołeczny, psychospołeczne czynniki ryzyka, chirurgia kręgosłupa, biopsychosocial model, psychosocial risk factors, spine surgery

IC™ Value: 5.63

Propozycja algorytmu postępowania diagnostycznego i leczniczego po wystąpieniu złamania osteoporotycznego

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Autor: MAREK KALETA
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Kierownik Katedry: Prof. dr hab. med Tadeusz Szymon Gaździk

Slowa kluczowe: osteoporoza, złamanie osteoporotyczne, ryzyko złamania, algorytm, densytometria, osteoporosis, osteoporotic fracture, fracture risk, algorithm, densitometry

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 451 KB

Przezskórna korekcja i stabilizacja z minimalnie inwazyjną artrodezą w leczeniu kręgozmyku cieśniowego

Spine 1/2013 SPINE

Autor: A. Maciejczak, K. Jabłońska, D. Bączek, P. Barnaś, M. Czternastek, P. Dudziak, B. Jagiełło-Bajer, B. Litwora, P. Maślanka, M. Sumara

Slowa kluczowe: minimally invasive spondylolisthesis, percutaneous pedicle screw stabilization, minimally invasive lumbar fusion

IC™ Value: Streszczenie / Pełny tekst | 241 KB

Czy blizna po cięciu cesarskim jest niebezpieczna w porodzie?

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2006

Autor: Aneta Poręba, Janusz Pozowski, Urszula Sioma - Markowska Katedra i Odział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa SAM w Katowicach

Slowa kluczowe: przebyte cięcie cesarskie, blizna macicy, previous cesarean section, uterine scar

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 170 KB

Miejsce laparoskopii we współczesnej ginekologii operacyjnej – operacje mięśniaków

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2008

Autor: JANUSZ BARTNICKI(1), RYSZARD PORĘBA(2)
(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Zdrowia Bitterfeld – Wolfen, Niemcy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Bartnicki
Katedra Ginekologii i Położnictwa WZP Akademii Medycznej we Wrocławiu
(2) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: laparoskopia, laparotomia, wyłuszczenie mięśniaków, laparoscopy, laparotomy, myoma enucleation

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 477 KB

Rak piersi u kobiet w ciąży

Onkologia - medical project 1/2014

Autor: Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: ciąża, rak piersi, pregnancy, breast cancer

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 115 KB