Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Zespolenie złamania kości piszczelowej gwoździem śródszpikowym

Techniki chirurgiczne alloplastyki bezcementowej stawu biodrowego oraz alloplastyki stawu kolanowego

Artykuły

Leczenie chirurgiczne dyskopatii piersiowej

Spine 1/2012

Autor: Mariusz Kaliciński, Daniel Zarzycki, Maciej Tęsiorowski

Slowa kluczowe: kręgosłup, dyskopatia piersiowa, VATS, implant kręgosłupowy

IC™ Value: Streszczenie / Pełny tekst | 346 KB

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego zmodyfikowaną metodą Puddu – doniesienie wstępne

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Autor: MIROSŁAW JABŁOŃSKI, JAROMIR JARECKI, MIECZYSŁAW GORZELAK
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński

Slowa kluczowe: więzadło krzyżowe przednie, metoda Puddu, Anterior cruciate ligament, Puddu method

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 389 KB

Powikłania popromienne po operacyjnym napromienianiu glejaków złośliwych mózgu

Onkologia - medical project 2/2007

Autor: BEATA WINKLER(1), ELŻBIETA CZEKAJSKA-CHEHAB(2), DAGMARA NYCZ-BODEŃSKA(1), MARIA MAZURKIEWICZ(1,3)
(1) II Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Ordynator: Prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz
(2) Katedra Radiologii I Zakład Radiologii
Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Drop
(3) Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: glejaki złośliwe mózgu, radioterapia pooperacyjna, zmiany popromienne., malignant brain glioblastoma, post-operative radiotherapy, radiation lesions. radiation lesions

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Ocena przydatności preparatu Dianatal podczas porodu drogami natury

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Autor: ZESPÓŁ OCENIAJĄCY Prof. dr hab. med. Ryszard Poręba (Tychy), Prof. dr hab. med. Tomasz Paszkowski (Lublin) Prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś (Warszawa), Prof. dr hab. med. Zbigniew Celewicz (Szczecin

Slowa kluczowe:

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 99 KB

Intaraosseus route of infusions in adult patients. An alternative for a difficult intravenous access

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2007

Autor: PRZEMYSŁAW GUŁA, SYLWERIUSZ KOSIŃSKI, STANISŁAW KRZEPTOWSKI-SABAŁA EMT-P Tatra Mountain Rescue Service (TOPR)
KRZYSZTOF NOWAK EMT-P, MAREK MAŚLANKA RN-Helicopter Emergency Medical Service in Krakow

Slowa kluczowe: Intraosseus acces (IO), Intravenous access (IV), Bone Injection Gun (B.I.G), Emergency Medical Services (EMS), Intraosseus acces (IO), Intravenous access (IV), Bone Injection Gun (B.I.G), Emergency Medical Services (EMS)

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 110 KB

Zespół HELLP – nadal trudny problem współczesnego położnictwa

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2007

Autor: SŁAWOMIR SUCHOCKI, PRZEMYSŁAW PIEC, MICHAŁ OBST, EDYTA MISIAK, MAŁGORZATA BAŃCZEROWSKA-GÓRSKA, JAN OLESZCZUK

Slowa kluczowe: zespół HELLP, stan przedrzucawkowy, sterydoterapia wysokodawkowa, HELLP syndrome, pre-eclampsia, high-dose steroid therapy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 154 KB

Effect of TENS application on pain intensity and release of endogenous opioids in patients with low back pain

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2013

Autor: Marta Barłowska-Trybulec, Tomasz Adamczyk, Filip Georgiew, Jolanta Jaworek

Slowa kluczowe: bóle dolnego odcinka kręgosłupa, endogenne opiaty, TENS, low back pain, endogenous opioids, TENS

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 353 KB