Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Alloplastyka bezcementowa stawu biodrowego Corail/Ultima

Zespolenie złamania kości piszczelowej sposobem POLFIX

Artykuły

Clinical evaluation of treatment results after internal transpedicular fixation in patients with idiopathic scoliosis of different severity

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2012

Autor: Yusif Lyatiphovich Zeynalov, Galina Viktorovna Diachkova

Slowa kluczowe: scoliosis, internal transpedicular fixation

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 269 KB

Zespół HELLP – opis przypadków

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2009

Autor: SŁAWOMIR SUCHOCKI, MAŁGORZATA BAŃCZEROWSKA-GÓRSKA, JERZY SŁOBODZIAN
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu Lekarz naczelny: dr hab. Sławomir Suchocki, prof. nadzw.

Slowa kluczowe: zespół HELLP, powikłania, sterydoterapia., HELLP syndrome, complications, steroid therapy.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB

Ocena wyników kompleksowego leczenia choroby Pageta kości

Ortopedia i traumatologia - medical project 2/2006

Autor: dr med. Dariusz Chmielewski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii, Narządu Ruchu Akedemii Medycznej w Warszawie

Slowa kluczowe: choroba Pageta, kości, diagnostyka, leczenie, algorytm postępowania,

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 1761 KB

Efekt kliniczny chemioterapii u chorego z drobnokomórkowym rakiem płuca z czteroletnim okresem przeżycia. Opis przypadku

Onkologia - medical project 2/2009

Autor: A. Rolski, B. Biernacka, P. Krawczyk, M. Hammouda, J. Milanowski
Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. J. Milanowski

Slowa kluczowe: drobnokomórkowy rak płuca, chemioterapia oparta o związki platyny, Etopozyd, Winorelbina, remisja, small-cell lung cancer, platine-based chemiotherapy, Etoposide, Vinorelbine, remission

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 120 KB

Postępowanie fizykalne w osteoporozie pomenopauzalnej – przegląd badań

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2015

Autor: MAGDALENA WEBER-RAJEK, KATARZYNA CIECHANOWSKA

Slowa kluczowe: osteoporoza; postępowanie fizykalne, osteoporosis; physical treatment

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB

Proliferacja naczyniowa lędźwiowych krążków międzykręgowych w trakcie starzenia się

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2009

Autor: WOJCIECH J. ŁEBKOWSKI (1), JANUSZ DZIĘCIOŁ (2), URSZULA ŁEBKOWSKA (3) (1) Klinika Neurochirurgii
(2) Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka
(3) Zakład Radiologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Slowa kluczowe: lędźwiowy krążek międzykręgowy, proliferacja naczyniowa, starzenie, lumbar disc, vascular proliferation, ageing

IC™ Value: 5.63

Miejsce laparoskopii we współczesnej ginekologii operacyjnej – operacje mięśniaków

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2008

Autor: JANUSZ BARTNICKI(1), RYSZARD PORĘBA(2)
(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Zdrowia Bitterfeld – Wolfen, Niemcy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Bartnicki
Katedra Ginekologii i Położnictwa WZP Akademii Medycznej we Wrocławiu
(2) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: laparoskopia, laparotomia, wyłuszczenie mięśniaków, laparoscopy, laparotomy, myoma enucleation

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 477 KB