Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Korekcja skoliozy idiopatycznej lędźwiowej metodą C-D

Zespolenie śródszpikowe torbieli kości udowej gwoździem blokowanym

Artykuły

Choroba Graves’a a powikłania położnicze

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2013

Autor: DOMINIKA STETTNER, KRZYSZTOF RYTLEWSKI, HUBERT HURAS, ANNA WÓJTOWICZ, ALFRED REROŃ

Slowa kluczowe: ciąża, nadczynność tarczycy, choroba Graves'a, pregnancy, hyperthyroidism, Graves’ disease

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 165 KB

Ocena przydatności badań obrazowych w diagnostyce zapaleń kości u dzieci – doświadczenia własne

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Autor: EWA KLUCZEWSKA(1), ELŻBIETA KULETA-BOSAK(2), JOANNA MACHNIK-BRONCEL(2), DOROTA SOJKA(3), WOJCIECH ROGALA(3), WOJCIECH MADZIARA(4)
(1) Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki SP Szpital Kliniczny nr 1 Zabrze ŚUM Katowice
(2) Zakład Diagnostyki Obrazowej Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej ŚUM Katowice, SP Szpital Kliniczny nr 6
(3) Helimed Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Katowice
(4) Klinika Chirurgii Dziecięcej SP Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM Katowice

Slowa kluczowe: zapalenie kości, dzieci, badania obrazowe, RTG, TK, MR, ostitis, children, imaging techniques, X-ray, CT, MRI

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 231 KB

Arthroscopy diagnostics of ankle joint injuries of patients with unstable/dislocated supination rotational ankle fractures with or without tibiofibular syndesmosis rupture

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2015

Autor: Tomasz Bielecki, Bartłomiej Osadnik, Łukasz Wiktor, Adam Konik

Slowa kluczowe: arthroscopy of the ancle, ancke fractures, syndesmosis ruptures

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 135 KB

ABSTRACTS I Międzynarodowa Konferencja nt. Kontrowersje i postępy w chirurgii kręgosłupa

Ortopedia i traumatologia - medical project 4/2006

Autor: Zakopane, 12-14 października 2006

Slowa kluczowe: Streszczenia, ABSTRACTS

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 170 KB

Ocena odtwarzalności ułożenia chorych na nowotwory okolicy głowy i szyi poddanych radioterapii IMRT z wykorzystaniem weryfikacji XVI (X-ray Volume Imaging)

Onkologia - medical project 2/2015

Autor: Monika Konopka-Filippow, Dominika Hempel, Anna Muśko, Marek Wojtukiewicz, Tomasz Filipowski, Ewa Sierko

Slowa kluczowe: nowotwory g³owy i szyi, IMRT, XVI, head and neck cancers, IMRT, XVI

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 332 KB

Rola radioterapii pooperacyjnej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 1/2009

Autor: Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz
Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, radioterapia pooperacyjna, non-microcellular lung cancer, postoperative radiotherapy

IC™ Value: 3.53Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB