Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Stabilizacja miedzywyrostkowa L4/L5 (DIAM)

Realloplastyka PFC stawu kolanowego prawego

Artykuły

Prymitywny guz neuroektodermalny macicy (PNET) – opis przypadku.

Onkologia - medical project 4/2010

Autor: A. Makarewicz, M. Biedka, B. Żurawski, R. Makarewicz, E. Ziółkowska

Slowa kluczowe: prymitywne guzy neuroektodermalne, PNET, leczenie, primitive neuroectodermal tumor, PNET, treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 222 KB

Embriologia bliźniąt syjamskich – co wiemy dziś o mechanizmach ich powstawania?

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2015

Autor: LEOPOLD ŚLIWA, BARBARA MACURA

Slowa kluczowe: Siamese (conjoined) twins; embryology; etiology

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 120 KBStreszczenie / Pełny tekst | 123 KB

Leczenie chirurgiczne chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy

Onkologia - medical project 2/2010

Autor: Paweł Blecharz (1), Krzysztof Urbańskin(1), Marian Reinfuss (2), Wiktor Szatkowski (1) 1. Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański 2. Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss

Slowa kluczowe: rak pochwy, chirurgia, vaginal cancer, surgery

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB

Rola obrazowania dyfuzyjnym rezonansem magnetycznym patologii nerek u płodu

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2014

Autor: MAGDALENA NOWAK, HUBERT HURAS, IZABELA HERMAN-SUCHARSKA, MAŁGORZATA RADOŃ-POKRACKA, ROBERT JACH, ANNA DUBIS, ALFRED REROŃ

Slowa kluczowe: dyfuzyjny rezonans magnetyczny, płód, nerka, diffusion weighted imaging, magnetic resonance, fetus, kidn

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB

Percutaneous injection of autologous platelet-rich gel in a patient with an infected nonunion of the tibia. A case report and review of the literature

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Autor: Tomasz Bielecki MD, PhD, Prof. Tadeusz S. Gazdzik MD, PhD
Department and Clinic of Orthopedics, Medical University of Silesia, Sosnowiec, Poland

Slowa kluczowe: Platelet-rich gel, Growth factors, Nonunion, Infected fracture, Platelet-rich gel, Growth factors, Nonunion, Infected fracture

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB

Ocena tolerancji i skuteczności radioterapii i radiochemioterapii u chorych ze wznową miejscową raka żołądka

Onkologia - medical project 2/2007

Autor: BOŻENA CIEŚLAR, IWONA WZIĘTEK, HUBERT URBAŃCZYK, JERZY WYDMAŃSKI
Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski

Slowa kluczowe: rak żołądka, wznowa, radioterapia, radiochemioterapia., gastric cancer, recurrence, radiotherapy, chemoradiothrapy.

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 117 KB

Rola radioterapii pooperacyjnej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 1/2009

Autor: Anna Brzozowska, Maria Mazurkiewicz
Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: niedrobnokomórkowy rak płuca, radioterapia pooperacyjna, non-microcellular lung cancer, postoperative radiotherapy

IC™ Value: 3.53Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB