Jak wygląda badanie CATI

2021-07-06

W obecnych czasach każda firma i każda marka chce być dobrze postrzegana przez klientów, gdyż właśnie to zwiększa sprzedaż oferowanych przez nią produktów. Aby pozna opinie publiczną na temat jednego z nich lub na temat całej marki przeprowadzany jest zazwyczaj jeden z rodzajów badań marketingowych, a mianowicie CATI https://oex-vcc.com/uslugi/badania-cati. Jego funkcjonowanie opiera się na wywiadzie telefonicznym, w którym ankieter czyta pytania zawarte w ankiecie, a następnie wprowadza je do systemu komputerowego, który analizuje wyniki.

Dzięki wsparciu komputera , takie badanie rynku jest szybkie, a sam ankieter nie musi zastanawiać się, które pytania zadać, a które pominąć, gdyż proces ten jest w pełni zautomatyzowany. Na przykład, jeżeli osoba ankietowana udzieli negatywnej odpowiedzi na pytanie czy mieszka w mieście, komputer automatycznie usunie z ankiety pytanie o wielkość miasta. Tak więc CATI bardzo ułatwia przeprowadzanie ankiet telefonicznych i jest bardzo dobrym narzędziem do przeprowadzenia szybkiego badania rynku i zdobycia cennych informacji na temat opinii publicznej odnośnie konkretnej marki, produktu lub usługi.

Właśnie z tego względu wiele firm zleca agencjom reklamowym, czy też innym instytucjom przeprowadzenia badania CATI, aby zorientować się co użytkownicy danego produktu myślą o jego wyglądzie, jakości, a także innych cechach, a także jaka jest największa grupa docelowa pod względem wieku, miejsca zamieszkania oraz innych przydatnych parametrów, które w rezultacie mogą pomóc w rozwoju danej marki.

@ Copyright 2018