Zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło – wady i zalety

2021-03-16

Jedną z bardziej popularnych form zatrudnienia jest umowa o dzieło. Podpisując taka pracownik zobowiązuje się do wykonania dzieła, za konkretną kwotę i w wyznaczonym czasie. Taka forma niesie za sobą także pewne ryzyko, mimo że zalet jest też co najmniej kilka.

Umowa o dzieło to przede wszystkim szereg korzyści – tak wykonywana praca http://gejtawy.pl to swoboda, największy zysk netto dla pracownika (brak składek ubezpieczeniowych ,odprowadzany jest tylko podatek), nie koliduje z umowa o pracę i można od niej odstąpić w każdej chwili niemalże.

Wadami umowy o dzieło jest m.in. brak możliwości podwyższenia wynagrodzenia nawet gdy pracownik wykona dodatkową pracę czy brak odszkodowania w razie wypadku przy pracy, świadczeń np. chorobowego.

Decydując się na umowę o dzieło warto przeanalizować i wady i zalety i dopiero podjąć decyzję, czy to właściwa forma zatrudnienia dla konkretnej osoby, chyba że dzieło to dodatkowe źródło dochodu.


@ Copyright 2018