Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Zespolenie złamania kości piszczelowej sposobem POLFIX

Zespolenie złamania kości piszczelowej gwoździem śródszpikowym

Artykuły

Trudności diagnostyczne u chorego z raną kłutą serca

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2009

Autor: ZBIGNIEW LORENC, ALEKSANDER TARGOŃSKI, RAFAŁ HURAS, MIESZKO OPIŁKA
Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 Św. Barbary

Slowa kluczowe: penetrujący uraz serca, krwawienie z klatki piersiowej, drenaż klatki piersiowej, penetrating cardiac injury, chest bleeding, chest drainage

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 103 KB

Epidemiologia osteoporozy w województwie śląskim

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2007

Autor: B.Łącka-Gaździk, Z.Klosa, J.Wawrzyczek

Slowa kluczowe: osteoporoza, epidemiologia, województwo śląskie, osteoporosia, epidemiology, Silesia

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 1082 KB

Zmienność rozkładu sił nacisku stopy na podłoże u dzieci zdrowych oraz ze stopami płaskimi statycznymi

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2007

Autor: Michał Walczak, Marek Napiontek

Slowa kluczowe: stopa płaska, pedobarografia, flatfoot, pedobarography

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 1268 KB

Przebieg i wyniki leczenia chorych na rozlanego chłoniaka (DLBCL) żołądka.

Onkologia - medical project 4/2010

Autor: Elżbieta Starosławska, Aneta Dobrzyńska-Rutkowska, Anna Twardosz, Maria Luiza Kusz, Iwona Hus, Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: PG-DLBCL, rytuksymab, immunochemioterapia, PG-DLBCL, rituximab, immunochemotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 167 KB

Wykorzystanie zaawansowanych metod modelowania statystycznego w prognozowaniu dystrofii płodu

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2007

Autor: DARIUSZ DANILUK , ANDRZEJ KISIEL , AGATA SMOLEŃ , ARTUR CZEKIERDOWSKI

Slowa kluczowe: dystrofia płodu, biometria ultrasonograficzna, modelowanie statystyczne, fetus dystrophy, ultrasonographic biometry, statistical modelling

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 217 KB

Rozkład nacisków na podeszwowej stronie stóp u chorych po operacyjnym leczeniu złamania końca bliższego kości udowej

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2009

Autor: JACEK LORKOWSKI1, WALDEMAR HŁADKI1, MAREK TRYBUS1, DANIEL ZARZYCKI2
1 Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedry Chirurgii
Collegium Medicum UJ w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Danuta Karcz
2 Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum UJ w Zakopanem
Kierownik: prof. dr hab. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: Złamanie przezkrętarzowe, złamanie szyjki kości udowej, pedobarografia, Pertrochanteric fracture, femoral neck fracture, pedobarography

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 156 KB

Abstracts

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research Wydanie konferencyjne/2008

Autor: -

Slowa kluczowe: -, -

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 158 KB