Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Zespolenie złamania patologicznego kości ramiennej gwoździem śródszpikowym

Artroskopia stawu ramiennego

Artykuły

Effect of TENS application on pain intensity and release of endogenous opioids in patients with low back pain

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2013

Autor: Marta Barłowska-Trybulec, Tomasz Adamczyk, Filip Georgiew, Jolanta Jaworek

Slowa kluczowe: bóle dolnego odcinka kręgosłupa, endogenne opiaty, TENS, low back pain, endogenous opioids, TENS

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 353 KB

Skostnienia pozaszkieletowe – stary problem w nowym świetle

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2007

Autor: TOMASZ CHIBOWSKI, IWONA SYROKA*, ANDRZEJ DZIDUSZKO, MARCIN PENCUŁA, SŁAWOMIR ZABOREK, MIROSŁAW JABŁOŃSKI
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. prof. AM Mirosław Jabłoński
*Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej AM w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Korobowicz

Slowa kluczowe: skostnienia, skostnienia okołostawowe, metaplazja, ćwiczenia bierne, heterotopic periarticular ossification, passive motion exercise, rehabilitation

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 346 KB

Ocena niepowodzeń po leczeniu operacyjnym raka szyjki macicy w stopniu zaawansowania klinicznego I i IIA

Onkologia - medical project 3/2008

Autor: JULIUSZ KOBIERSKI, JANUSZ EMERICH
Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Janusz Emerich

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, leczenie operacyjne, niepowodzenia, cervical cancer, surgical treatment, failure

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 109 KB

Nadciśnienie w ciąży – schemat postępowania terapeutycznego w Niemczech

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2007

Autor: JANUSZ BARTNICKI(1), ANDRZEJ BARWIJUK(2)
(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Zdrowia Bitterfeld - Wolfen (Niemcy)
Kierownik: prof. dr n. med. Janusz Bartnicki
Katedra Położnictwa i Ginekologii Wydziału Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu
(2) Medifem, Warszawa

Slowa kluczowe: nadciśnienie w ciąży, leczenie, gestational hypertension, treatment

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 112 KB

Postępowanie po nieudanej osteotomii podkolanowej

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Autor: JACEK KOWALCZEWSKI, DARIUSZ MARCZAK
SP Szpital Kliniczny CMKP im. prof. A. Grucy Klinika Ortopedii
Kierownik Kliniki: prof. Kazimierz Rąpała

Slowa kluczowe: osteotomia podkolanowa, endoprotezoplastyka stawu kolanowego, failed tibial osteotomy, total knee arthroplasty

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 176 KB

Indywidualizacja leczenia w zaawansowanym raku płuca – jak daleko można się posunąć ? Opis przypadku

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 1/2009

Autor: Beata Smolska-Ciszewska, Elżbieta Nowicka, Katarzyna Behrendt, Aleksander Zajusz
II Klinika Radioterapii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Kierownik: dr. n. med. Aleksander Zajusz

Slowa kluczowe: indywidualizacja leczenia, rak płuca, długoletnie przeżycie, individual treatment, lung cancer, long-term survival

IC™ Value: 3.53Streszczenie / Pełny tekst | 105 KB

Aktywność fizyczna a zdrowie kobiet w starszym wieku

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 6/2011

Autor: Andrzej Knapik, Edward Saulicz, Ryszard Plinta, Michał Kuszewski

Slowa kluczowe: aktywność fizyczna, samoocena zdrowia

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 319 KB

Zastosowanie kwasu hialuronowego w patologii chrząstki kolana: system monofazowy i dwufazowy analiza porównawcza

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2012

Autor: Ivano Testa, Cesare Bartolucci, Italo Capparucci, Ario Federici, Manuela Valentini

Slowa kluczowe: Leczenie jednofazowe. Leczenie dwufazowe. Kwas hialuronowy. Warunki reologiczne. Wiskosuplementacja. Stymulacja synowiocytów

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 198 KB