Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Resekcja kręgu klinowego Th12. Korekcja kyfoskoliozy wrodzonej ze stabilizacją przeznasadową

Zespolenie złamania kości udowej gwoździem śródszpikowym

Artykuły

Profesor Jerzy Alkiewicz

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 3/2009

Autor: Anna Bręborowicz
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej III Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz

Slowa kluczowe: -, -

IC™ Value: 3.53Streszczenie / Pełny tekst | 83 KB

ABSTRACTS I Międzynarodowa Konferencja nt. Kontrowersje i postępy w chirurgii kręgosłupa

Ortopedia i traumatologia - medical project 4/2006

Autor: Zakopane, 12-14 października 2006

Slowa kluczowe: Streszczenia, ABSTRACTS

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 170 KB

Współczesne podejście do leczenia operacyjnego skolioz

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2009

Autor: ROMAN NOWAK
Katedra i Oddział Kliniczny ŚUM
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary, Sosnowiec

Slowa kluczowe: skolioza, operacyjna stabilizacja i korekcja, usztywnienie kręgosłupa, implanty kręgosłupowe, scoliosis, surgical stabilization and correction, spinal fusion, spinal implants

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 540 KB

Zespolenia potyliczno-szyjne przy pomocy implantów typu kotwice w patologiach pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2009

Autor: M. TĘSIOROWSKI (1), D. ZARZYCKI (1), E. LIPIK (1), L. CIUPIK (2)
(1) Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Collegium Medium UJ
Kierownik Kliniki: Profesor dr hab. med. Daniel Zarzycki
(2) Instytut Bioinżynierii Medycznej Centrum Badawczo-Rozwojowe/LfC, Zielona Góra

Slowa kluczowe: kluczowe: spondylodeza potyliczno-szyjna, kotwica potyliczna, patologie pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego, occipito-cervicalis spondylodesis, occipital’s anchor, pathology of cranio-cervical junction

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 229 KB

Adiuwantowa hormonoterapia u chorych na raka piersi

Onkologia - medical project 1/2007

Autor: ANNA BRZOZOWSKA, MARIA MAZURKIEWICZ
Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: rak piersi, leczenie uzupełniające, hormonoterapia, breast cancer, adjuvant treatment, hormonal therapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 88 KB

Rola kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w ciąży. Jaką dawkę stosować?

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2011

Autor: KRZYSZTOF KAMIŃSKI, EWA WIETRAK, MARTA POPIEL

Slowa kluczowe: kwasy tłuszczowe omega-3, kwas dokozaheksaenowy (DHA), ciąża, dzieci, wytyczne

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 234 KB

Ocena odtwarzalności ułożenia chorych na nowotwory okolicy głowy i szyi poddanych radioterapii IMRT z wykorzystaniem weryfikacji XVI (X-ray Volume Imaging)

Onkologia - medical project 2/2015

Autor: Monika Konopka-Filippow, Dominika Hempel, Anna Muśko, Marek Wojtukiewicz, Tomasz Filipowski, Ewa Sierko

Slowa kluczowe: nowotwory g³owy i szyi, IMRT, XVI, head and neck cancers, IMRT, XVI

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 332 KB

Rdzeniasty rak piersi (część II). Metody i wyniki leczenia

Onkologia - medical project 1/2016

Autor: Beata Sas-Korczyńska1 (A,D,E,F), Andrzej Stelmach2 (B,F), Piotr Skotnicki3 (B,D), Jerzy W. Mituś2 (B,G), Anna Patla4 (D,F), Tomasz Walasek4 (D,F), Elżbieta Łuczyńska5 (B,D), Elżbieta Pluta4 (B,F), Marian Reinfuss4 (A,D,E)

Slowa kluczowe: rdzeniasty rak piersi, oszczędzające leczenie, radioterapia, chemioterapia, rak piersi, medullary breast carcinoma, breast-conserving therapy, radiotherapy, chemotherapy, breast cancer

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 55 KBStreszczenie / Pełny tekst | 63 KB