Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

FRAXODI i FRAXIPARNE-GlaxoSmithKline

Stabilizacja miedzywyrostkowa L4/L5 (DIAM)

Artykuły

Wpływ małowodzia na przebieg porodu drogami natury

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2010

Autor: LIDIA BIESIADA, ZBIGNIEW PIETRZAK, MAREK JACASZEK, JAN KRAJEWSKI, GRZEGORZ KRASOMSKI Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski

Slowa kluczowe: małowodzie, ciąża, poród., Oligohydramnios, pregnancy, delivery.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 115 KB

Patomorfoza mięśniaków macicy u kobiet

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2008

Autor: PAWEŁ MADEJ (1), JANUSZ A. MADEJ (2)
(1) Katedra i Klinika Ginekologii Endokrynologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Skałba
(2) Department of Pathological Anatomy, Pathophysiology, Microbiology and Forensic Veterinary Medicine, Wrocław University of Environmental and Life Science

Slowa kluczowe: ECM – macierz zewnątrzkomórkowa, CAM- cząsteczki adhezyjne błon komórki, mięśniaki, mięśniakomięsaki, struktury dysypatywne, strefa dyzoryczna, ECM-extracellular matrix, CAM -cell adhesion molecules, myomas, myosarcomas, dissipative structures, disoric zone

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 142 KB

Tajemnica początku życia i sekret narodzin w dawnej Polsce

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2015

Autor: BEATA LEŚNICZAK, NADZIEJA CHWIEROT, GRZEGORZ KRASOMSKI

Slowa kluczowe: medycyna ludowa; ciąża, poród; przesądy; zabobony; folk medicine; pregnancy; childbirth; superstitions; prejudices

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 126 KB

Niedokrwistość z niedoboru żelaza w ciąży

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2012

Autor: WOJCIECH ABRAHAMOWICZ, DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ, JOANNA GONET-SEBASTIANKA, IWONA HUS, JAN OLESZCZUK

Slowa kluczowe: niedokrwistość z niedoboru żelaza, ciąża

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB

Wyniki leczenia operacyjnego skolioz u chorych z zespołem Marfana

Spine 1/2011

Autor: Barbara Jasiewicz, Tomasz Potaczek, Maciej Tęsiorowski

Slowa kluczowe: zespół Marfana, skolioza, leczenie operacyjne

IC™ Value: Streszczenie / Pełny tekst | 197 KB

Delecja interstycjalna w chromosomie 8 (8p23.1) skojarzona z zespołem Mayer-Rokitansky-Küstner-Hauser (MRKH)

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2014

Autor: PAWEŁ MADEJ, ANTONI PYRKOSZ, GRZEGORZ FRANIK, ANNA CZECH-MADEJ, SZYMON CZECH, MARTYNA ZBICIAK

Slowa kluczowe: chromosom 8; delecja; zespół MRKH;

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 123 KB

Co wiemy o białkach szoku termicznego?

Onkologia - medical project 1/2008

Autor: BOGDAN SZYMALA1, ANITA OLEJEK1, PIOTR BODZEK1, ALEKSANDRA DAMASIEWICZ-BODZEK(2), MAŁGORZATA KRUSZELNICKA(1)
(1) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu,
Kierownik: dr hab. n. med. prof. ŚUM Anita Olejek
(2) Katedra i Zakład Chemii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, ŚUM w Katowicach

Slowa kluczowe: Hsp, białka szoku cieplnego, reakcja szoku termicznego, HSR, Hsp, haet shock proteins, heat shock response, HSR

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 122 KB

Odległe wyniki leczenia złuszczenia dalszej nasady kości promieniowej u dzieci

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2009

Autor: MARCIN CEYNOWA (1), MICHAŁ BIENIECKI (2), BARTŁOMIEJ GAŁECKI (3), KAROLINA SIWICKA (1), ADAM LORCZYŃSKI (4), TOMASZ MAZUREK (1)
(1) Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Mazurkiewicz
(2) Niepubliczny Ortopedyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 55, Olsztyn
Kierownik: lek. Marek Bieniecki
(3) Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Gdańsku
(4) Klinika Chirurgii Ręki, Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik: dr hab. Bogusław Baczkowski

Slowa kluczowe: nasada dalsza kości promieniowej, złuszczenie, oddzielenie, distal radius epiphysis, epiphysiolysis, slipped epiphysis

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 184 KB