Search

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Resekcja kręgu klinowego Th12. Korekcja kyfoskoliozy wrodzonej ze stabilizacją przeznasadową

Alloplastyka PFC stawu kolanowego lewego

Articles

Effectiveness of palliative chest radiotherapy in patients with advanced non-small cell lung cancer. Analysis of 1350 patients

Oncology and Radiotherapy medical project 2/2009

Author: Tomasz Walasek1, Marian Reinfuss1, Jerzy Jakubowicz2, Piotr Skotnicki3, Paweł Blecharz4, Piotr Brandys1,Elżbieta Pluta1, Marcin Hetnał1, Andrzej Kukiełka1
1 Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med.Marian Reinfuss
2 Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med.Jerzy Jakubowicz
3 Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med.Jerzy Mituś
4 Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med.Krzysztof Urbański

Keywords: paliatywna radioterapia, NSCLC, palliative radiotherapy, NSCLC

IC™ Value: 5.11Abstracts / FULL TEXT | 140 KB

Rentgenographic lungs image in children directly after foreign bodies aspiration

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 3/2009

Author: Jerzy Żebrak
Emeryt. Kierownik Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Dyrektor: dr n. med. Joachim Buchwald

Keywords: ciało obce w oskrzelach, obraz rentgenowski płuc, bronchoskopia, foreign body in the bronchia, rentgenographic image of lungs, bronchoscopy

IC™ Value: 3.53

Massive pulmonary embolism despite the applied prophylactics – case studies from Clinic of Orthopedics and Rehabilitation, Medical School of Lublin

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2008

Author: TURŻAŃSKA K., PIASECKI J., JARECKI J., HAŁASA-MAJCHRZAK D., BUKOWIŃSKA A., CZEKAJSKA-CHEHAB* E., JABŁOŃSKI M.
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji AM w Lublinie
* I Zakład Radiologii Lekarskiej, Katedra Radiologii, AM w Lublinie

Keywords: profilaktyka przeciwzakrzepowa, zatorowość płucna, protezoplastyka stawu biodrowego, uraz wielonarządowy, Anticoagulant prophylaxis, pulmonary embolism, hip replacement, polytrauma

IC™ Value: 5.63Abstracts / FULL TEXT | 96 KB

Roentgenlogical diagnostic in bones fractures within facial skeleton

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2007

Author: KLUCZEWSKA EWA*, ADWENT MAREK **, CIEŚLIK MAGDALENA ***, CIEŚLIK TADEUSZ**
* Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki ŚAM Zabrze
Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska
** Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM Zabrze
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Cieślik
*** Katedra i Zakład Materiałoznastwa ŚAM Bytom
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Rajmund Orlicki

Keywords: złamanie kości czaszki twarzowej, zdjęcie pantomograficzne, obrazowanie, RTG, CT, MR, fractures of facial skeleton, pantomographic images, imaging diagnostics, RTG, CT, MR

IC™ Value: 5.63Abstracts / FULL TEXT | 150 KB

Omovertebral bone. Case description

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2010

Author: PIOTR TEDERKO, MAREK KRASUSKI, JERZY KIWERSKI
Klinika Rehabilitacji Akademia Medycznej W Warszawie, Oddział II Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu Centrum Rehabilitacji im prof. M. Weissa, STOCER, Konstancin

Keywords: choroba Sprengla, kość omowertebralna, wady wrodzone, diagnostyka, leczenie chirurgiczne, Sprengel disease, omovertebral bone, congenital malformations, diagnostics, surgical treatment

IC™ Value: 5.63Abstracts / FULL TEXT | 243 KB

Profesor Barbara Nawrocka-Kańska

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 4/2009

Author: Zbigniew Doniec (1), Ryszard Kurzawa (2), Teresa Marek-Szydłowska (3)
(1) Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce- Zdroju Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec (2) Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce- Zdroju Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa (3) Oddział Pediatryczny, Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie Ordynator: dr n. med. Teresa Marek-Szydłowska

Keywords: -, -

IC™ Value: 3.53Abstracts / FULL TEXT | 102 KB