Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Zespolenie złamania kości piszczelowej gwoździem śródszpikowym

Alloplastyka bezcementowa stawu biodrowego Corail/Duraloc

Artykuły

Aktywność fizyczna a zdrowie kobiet w starszym wieku

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 6/2011

Autor: Andrzej Knapik, Edward Saulicz, Ryszard Plinta, Michał Kuszewski

Slowa kluczowe: aktywność fizyczna, samoocena zdrowia

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 319 KB

Wyniki leczenia jedno- i wielopoziomowej szyjnej choroby dyskowej z zastosowaniem sztucznego dysku szyjnego

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research Wydanie konferencyjne/2008

Autor: MACIEJ TĘSIOROWSKI, EWA LIPIK, DANIEL ZARZYCKI, TOMASZ POTACZEK, BARBARA JASIEWICZ, KRZYSZTOF ŁOKAS
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kierownik Kliniki: prof.zw. dr hab.med. Daniel Zarzycki

Slowa kluczowe: dyskopatia szyjna, leczenie chirurgiczne, sztuczny dysk,

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 141 KB

The effect of thermotherapy treatments on the degree of calcification of bone tissue

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2011

Autor: Aneta Bac, Daniel Zarzycki, Dorota Czechowska, Maciej Górkiewicz, Renata Woźniacka, Paweł Sosin, Elżbieta Szczygieł, Edward Golec

Slowa kluczowe: paraffin, thermotherapy, bones, osteoporosis, calcification

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 219 KB

Postępowanie w urazach czaszkowo-mózgowych w praktyce oddziału ratunkowego

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2008

Autor: P. GUŁA(1), D. LARYSZ(2), M. KOSZOWSKA(1), S. KWIATKOWSKI(3), M. KAŁUŻNA(4), J. PISAREK(4)
(1) Szpitalny Oddział Ratunkowy WSS Nr 5 w Sosnowcu
(2) Katedra i Klinika Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(3) Oddział Neurochirurgii USD w Krakowie
(4) Wydział Lekarski – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Slowa kluczowe: algorytm diagnostyczny, uraz czaszkowo-mózgowy, szpitalny oddział ratunkowy, diagnostic algorithm, craniocerebral trauma, hospital emergency department

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 574 KB

Palacz papierosów z obturacją centralną – przypadek kliniczny

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 2/2009

Autor: Marcin Kołodziej Oddział Pulmonologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Publicznego Chorób Płuc im. Olgierda Sokołowskiego w Zakopanem
Ordynator Oddziału: lek. med. Ewa Łączyńska-Kozerska
Dyrektor Szpitala: dr hab. n.med.Marcin Zieliński

Slowa kluczowe: rak oskrzela, guz centralny, spirometria, Bronchial cancer, central tumour, spirometry test

IC™ Value: 3.53Streszczenie / Pełny tekst | 435 KB

Ocena zależności pomiędzy zaawansowaniem raka piersi i sposobem leczenia przeciwnowotworowego a ryzykiem wystąpienia obrzęku limfatycznego

Onkologia - medical project 3/2013

Autor: Tomasz Wojewoda, Jerzy Mituś, Aleksandra Grela-Wojewoda, Wojciech M. Wysocki

Slowa kluczowe: rak piersi, obrzęk limfatyczny, leczenie, limfadenektomia pachowa

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 611 KB

Operacyjne leczenie złamań zęba kręgu obrotowego z dojścia przedniego

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2010

Autor: WOJCIECH WASILEWSKI (1), HELIODOR KASPRZAK (1), OLAF PIERZAK (1), WIESŁAW LICZBIK (1), BEATA SZOPA (1), WOJCIECH KLOC (2) (1) Oddział Neurochirurgii Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku (2) Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Slowa kluczowe: kręgosłup, złamanie zęba, spine, fractured dens

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 177 KB