Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Wprowadzenie Prof. dr hab.n.med. Tadeusza Gaździka

Bone-Cartilage Transplatation by Rentgen Defekt of the Patella

Artykuły

Rodzaje prenatalnych badań ultrasonograficznych i kardiologicznych płodu oraz aspekty organizacyjne

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2009

Autor: MARIA RESPONDEK-LIBERSKA (1),(2)
(1) Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych, Katedra Radiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
(2) Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Slowa kluczowe: ultrasonografia prenatalna, echokardiografia, organizacja, prenatal ultrasonography, echocardiography, organizations

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 147 KB

Potraumatyczny rozwój u kobiet leczonych napromienianiem z powodu choroby nowotworowej

Onkologia - medical project 1/2015

Autor: Agnieszka Mazurkiewicz, Wojciech Otrębski, Marta Makara-Studzińska

Slowa kluczowe: potraumatyczny rozwój, choroba nowotworowa, radioterapia, posttraumatic growth, cancer, radiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 181 KB

Epidemiologia osteoporozy w województwie śląskim

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2007

Autor: B.Łącka-Gaździk, Z.Klosa, J.Wawrzyczek

Slowa kluczowe: osteoporoza, epidemiologia, województwo śląskie, osteoporosia, epidemiology, Silesia

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 1082 KB

Zatorowość płucna w przebiegu raka żołądka

Onkologia - medical project 2/2011

Autor: Ziółkowska Ewa, Biedka Marta, Wiśniewski Tomasz, Makarewicz Adrianna, Makarewicz Roman, Żmuda Elżbieta

Slowa kluczowe: zator, chemioterapia, rak żołądka

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 240 KB

Kość omowertebralna. Opis przypadku

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2010

Autor: PIOTR TEDERKO, MAREK KRASUSKI, JERZY KIWERSKI
Klinika Rehabilitacji Akademia Medycznej W Warszawie, Oddział II Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu Centrum Rehabilitacji im prof. M. Weissa, STOCER, Konstancin

Slowa kluczowe: choroba Sprengla, kość omowertebralna, wady wrodzone, diagnostyka, leczenie chirurgiczne, Sprengel disease, omovertebral bone, congenital malformations, diagnostics, surgical treatment

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 243 KB

Analiza losów chorych na niezaawansowanego raka endometrium z przerzutami do mózgu.

Onkologia - medical project 4/2010

Autor: Paweł Blecharz, Krzysztof Urbański, Marian Reinfuss, Anna Patla, Piotr Brandys, Elżbieta Łuczyńska

Slowa kluczowe: rak endometrium, przerzuty do mózgu, endometrial cancer, brain dissemination

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 150 KB

Wstępna ocena tolerancji i skuteczności miejscowej pozaczaszkowej radiochirurgii u chorych z guzami przerzutowymi i pierwotnymi wątroby

Onkologia - medical project 2/2007

Autor: BOŻENA JOCHYMEK(1), ALEKSANDRA GRZĄDZIEL(2), HUBERT URBAŃCZYK(1), ROLAND KULIG(2), MARCIN MATUSZEWSKI(2), EDYTA WOLNY(1), LESZEK MISZCZYK(1)
(1) Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
(2) Zakład Planowania Leczenia, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Kierownik Zakładu: doc. dr hab. n. fiz. Krzysztof Ślosarek

Slowa kluczowe: radioterapia stereotaktyczna, pozaszaczkowa radiochirurgia, bramkowanie oddechowe., streotactic radiotherapy, extracranial radiosurgery, respiratory gating

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 171 KB