Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Alloplastyka bezcementowa stawu biodrowego Corail/Duraloc

Rekonstrukcja 4 tunelowa ACL prawego kolana

Artykuły

Analiza wybranych parametrów posturograficznych w określonych grupach wiekowych

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012

Autor: Elżbieta Szczygieł, Renata Gędlek, Joanna Golec, Aneta Bac, Anna Marchewka, Jerzy Walocha, Edward Golec

Slowa kluczowe: wskaźniki posturograficzne, stabilność, stabilogram

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 278 KB

Zmienność rozkładu sił nacisku stopy na podłoże u dzieci zdrowych oraz ze stopami płaskimi statycznymi

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2007

Autor: Michał Walczak, Marek Napiontek

Slowa kluczowe: stopa płaska, pedobarografia, flatfoot, pedobarography

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 1268 KB

Wartość diagnostyczna badania ultrasonograficznego i scyntygraficznego z wykorzystaniem Tc-99m sestaMIBI w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych przydatków

Onkologia - medical project 3/2008

Autor: AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK (1), EWA KUROWSKA MROCZEK (1), LESZEK KRÓLICKI (2), JERZY STELMACHÓW (1)
(1) Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów
(2) Zakład Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego, Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Leszek Królicki

Slowa kluczowe: scyntygrafia Tc-99m sestaMIBI, ultrasonografia, guzy jajnika, Tc-99m sestaMIBI scintigraphy, sonography, ovarian tumors

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 295 KB

Rozkład nacisków na podeszwowej stronie stóp u chorych z chorobą Ledderhose

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 3/2010

Autor: JACEK LORKOWSKI, MAREK TRYBUS, WALDEMAR HŁADKI, LESZEK BRONGEL Klinika Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Slowa kluczowe: choroba Ledderhose’a, włókniakowatość podeszwowa guzkowata, rozkład nacisków na podeszwowej stronie stopy, pedobarografia, Ledderhose disease, nodular plantar fibromatosis, underfoot pressure distribution, pedobarography

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 303 KB

Intra-articular (visco-supplementation) injections of the next generation hyaluronan acid for erly treatment of degenerative changes inte joints

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2/2014

Autor: Jacek Kaczmarczyk, Piotr Sowiński, Karol Kaczmarczyk

Slowa kluczowe: wiskosuplementacja, kwas hialuronowy, chrz¹stka stawowa, staw kolanowy, osteoartroza

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 258 KB