Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

FRAXODI i FRAXIPARNE-GlaxoSmithKline proces technologiczny

Realloplastyka PFC stawu kolanowego prawego

Artykuły

Ocena własnej techniki chirurgicznego leczenia pooperacyjnej przetoki pęcherzowo-pochwowej u chorych z rakiem szyjki macicy

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2009

Autor: JULIUSZ KOBIERSKI, HANNA OLSZEWSKA, KAROLINA AGNIESZKA GOŁKA, JANUSZ EMERICH
Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Janusz Emerich

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, powikłania pooperacyjne, przetoka pęcherzowo – pochwowa, leczenie chirurgiczne, uterine cervical cancer, surgical complications, vesicovaginal fistula, surgical management

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 98 KB

Sprawozdanie z VII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej „Aktualne problemy perinatologii’’ Zakopane 12-13 kwietnia 2013 r.

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2013

Autor: ALFRED REROŃ, HUBERT HURAS, PIOTR OSSOWSKI

Slowa kluczowe:

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 148 KB

Skuteczność leczenia wznów guza liściastego piersi – rola chirurgii oraz radio- i chemioterapii

Onkologia - medical project 1/2013

Autor: Jerzy Władysław Mituś, Tomasz Walasek, Marian Reinfuss, Piotr Skotnicki, Paweł Blecharz, Jerzy Jakubowicz

Slowa kluczowe: GLP, wznowy, leczenie, Tumor phyllodes, recurrences, treatment

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 146 KB

Wpływ alloplastyki stawu biodrowego na powrót do pracy pacjentów w wieku produkcyjnym z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 4/2012

Autor: Łukasz Kołodziej, Łukasz Fidor, Szymon Syroczyński, Andrzej Bohatyrewicz

Slowa kluczowe: całkowita alloplastyka stawu biodrowego, powrót do pracy, wiek produkcyjny, choroba zwyrodnieniowa

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 152 KB

Współwystępowanie choroby alkoholowej u pacjenta onkologicznego – punkt widzenia onkologa radioterapeuty

Onkologia - medical project 1/2013

Autor: Marta Biedka, Ewa Ziółkowska, Małgorzata Zarzycka

Slowa kluczowe: alkohol, uzależnienie, radioterapia, alcohol abuse, radiotherapy

IC™ Value: 5.11Streszczenie / Pełny tekst | 184 KB

Profesor Jerzy Alkiewicz

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 3/2009

Autor: Anna Bręborowicz
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej III Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz

Slowa kluczowe: -, -

IC™ Value: 3.53Streszczenie / Pełny tekst | 83 KB

Arginina i cytrulina a hypotrofia płodu – część II

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2009

Autor: AGATA PARDEJ (1), MARIAN GRYBOŚ (2), JANUSZ KUBICKI (3), ANDRZEJ GAMIAN (4), WOJCIECH GUZIKOWSKI (5)
(1) Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
Dyrektor: lek. med. Wojciech Redelbach
(2) I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Gryboś
(3) Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Instytut Położnictwa Katedra i Zakład Położnictwa
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Kubicki
(4) Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej we Wrocławiu
(5) Szpital Ginekologiczno - Położniczy w Opolu
Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski

Slowa kluczowe: arginina, cytrulina, hypotrofia płodu, leczenie L-argininą, arginine, citrullin, fetal hypotrophy, treatment with L-arginine

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 184 KB

Transpedikularna stabilizacja krótkoodcinkowa złamań kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego z przeznasadową repozycją i wertebroplastyką kością liofilizowaną lub substytutem kostnym. Doniesienie wstępne

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2010

Autor: ROMAN NOWAK, ANDRZEJ BARCZYŃSKI, WITOLD MIECZNIKOWSKI, JACEK SZPUNAR
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii ŚUM
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary, Sosnowiec

Slowa kluczowe: złamania urazowe kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego, stabilizacja transpedikularna, wertebroplastyka, kyfoplastyka, traumatic injuries of thoracic and lumbar spine, transpedicular stabilization, vertebroplasty, kyphoplasty

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 235 KB