Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Video

Realloplastyka PFC stawu kolanowego prawego

Bone-Cartilage Transplatation by Rentgen Defekt of the Patella

Artykuły

Śmierć dziecka w doświadczeniu rodzica – analiza procesu żałoby

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012

Autor: ANETA LIBERA, DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ, JAN OLESZCZUK

Slowa kluczowe: śmierć dziecka, proces żałoby

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 173 KB

Kwas foliowy i [6S]-5-metylotetrahydrofolian w prewencji występowania wad cewy nerwowej

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2010

Autor: KRZYSZTOF KAMIŃSKI, ANNA POTRYKUS, MARZENA LASKOWSKA, JACEK BARTOSIEWICZ, JAN OLESZCZUK Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk

Slowa kluczowe: kwas foliowy, metylotetrahydrofolian, wady cewy nerwowej, neurulacja., folic acid, methyltetrahydrofolate, neural tube defects, neurulation.

IC™ Value: 5.45

Obraz rentgenowski płuc u dzieci bezpośrednio po aspiracji ciał obcych

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 3/2009

Autor: Jerzy Żebrak
Emeryt. Kierownik Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Dyrektor: dr n. med. Joachim Buchwald

Slowa kluczowe: ciało obce w oskrzelach, obraz rentgenowski płuc, bronchoskopia, foreign body in the bronchia, rentgenographic image of lungs, bronchoscopy

IC™ Value: 3.53

Stężenie osoczowe lektyny wiążącej mannozę (MBL) a wydzielanie IL-8, IL-10 i TNF-α w nadsączach hodowli komórkowych limfocytów u dzieci chorych na astmę oskrzelową

The Journal of Pediatric Pulmunology and related research 2/2009

Autor: Zbigniew Doniec1,Krystyna Pierzchała-Koziec2,Joanna Chorostowska-Wynimko3,Waldemar Wroński4,Małgorzata Banasik5,Troels Krarup Hansen6
1 Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, Polska
Kierownik Kliniki: dr hab.n.med.Zbigniew Doniec
2 Zakład Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
Kierownik Zakładu: prof. dr hab.Janusz Rząsa
3 Samodzielna Pracownia Diagnostyki Molekularnej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Polska
Kierownik Pracowni: dr hab. n. med.Joanna Chorostowska-Wynimko
4 Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko
5 Zakład Immunologii Klinicznej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Polska
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med.Henryk Tchórzewski
6 Medical Department M. Aarhus University Hospital, Denmark Head: Troels Krarup Hansen MD, PhD, email: tkh@dadlnet.dk

Slowa kluczowe: lektyna wiążąca mannozę, cytokiny, astma oskrzelowa u dzieci, Mannan-binding lectin, cytokines, bronchial asthma, children

IC™ Value: 3.53Streszczenie / Pełny tekst | 408 KB

Analiza wybranych parametrów posturograficznych w określonych grupach wiekowych

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2012

Autor: Elżbieta Szczygieł, Renata Gędlek, Joanna Golec, Aneta Bac, Anna Marchewka, Jerzy Walocha, Edward Golec

Slowa kluczowe: wskaźniki posturograficzne, stabilność, stabilogram

IC™ Value: 5.63Streszczenie / Pełny tekst | 278 KB

Stare i nowe powikłania matczyne po cięciu cesarskim

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Autor: MACIEJ JÓŹWIK, MARCIN JÓŹWIK, PAWEŁ SZYMANOWSKI, MICHAŁ JÓŹWIK

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie, czynniki ryzyka, kolejne cięcie cesarskie, położnicze powikłania porodu, placentacja

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 172 KB

Leczenie L-argininą hypotrofii płodu

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2009

Autor: AGATA PARDEJ (1), MARIAN GRYBOŚ (2), JANUSZ KUBICKI (3) , ANDRZEJ GAMIAN (4), WOJCIECH GUZIKOWSKI (5)
(1) Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
Dyrektor: lek. med. Wojciech Redelbach
(2) I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Gryboś
Katedra i Zakład Ginekologii, Instytut Położnictwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
(3) Katedra i Zakład Położnictwa Instytut Położnictwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Kubicki
Instytut Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska
(4) Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej we Wrocławiu
(5) Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków w Opolu
Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski

Slowa kluczowe: hypotrofia płodu, leczenie L-argininą, arginine, L-arginine treatment

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 127 KB